juf Brigitta obs de Schatkist
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Spelling

We herhalen de woordtypen die in de vorige kernen werden geoefend met spelling, zodat ze aan het eind van de kern worden beheerst.

Verder oefenen we met één nieuwe spellingcategorie, namelijk woorden van één lettergreep die beginnen met twee of drie letters en eindigen op twee medeklinkers met een tussenklank (kleefletter), zoals: dwerg en sterk.

Woorden van twee lettergrepen met met -aai, -ooi, -oei of een open lettergreep leren de kinderen wel lezen, maar deze spellingcategorieën horen niet bij de spellingstof van groep 3.

 

Kern 10 gaat over wat er in de natuur gebeurt of kan gebeuren. De kinderen horen bijvoorbeeld dingen over weersomstandigheden en het landschap.

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Het regent buiten en Erik heeft lekkage.
Planten groeien recht naar boven in de richting van het licht. Ook als je een plantje op z’n zij legt.
(Advertentie voor leraar of ouder)

De nieuwe woordtypen in kern 10 zijn:

  • woorden van één lettergreep die eindigen op -eeuw, -ieuw of -uw, zoals: leeuw, nieuw en duw;

  • woorden van één lettergreep die eindigen op vier medeklinkers, zoals: herfst en sterkst;

  • woorden van twee lettergrepen waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: bomen;

  • woorden van twee lettergrepen die beginnen met twee of drie medeklinkers en waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: knopen en strepen;

  • woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -ng-, -nk-, -ch- of -aai-, -ooi-, -oei-, zoals: langzaam en zwaaien;

  • woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -eeuw-, -ieuw- of -uw-, zoals: leeuwen en ruwe.

Leren lezen hoe gaat dat? Volg de leesontwikkeling van uw kind op de voet. Kijk wat het per kern leert.
De meeste planten groeien uit zaad.
Er zijn verschillende soorten grond, zoals tuingrond, klei en zand. Kinderen boren in de grond en bekijken de verschillende grondlagen.
Water dat warm wordt verdampt en stijgt op. Voor één regendruppel zijn miljoenen kleine waterdruppeltjes nodig. Regen is een vorm van neerslag, net als sneeuw en hagel.
Fahd is bezig met een film over de vier verschillende seizoenen van een jaar.
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Hoe zijn de duinen ontstaan en wat is de functie van helmgras? In de duinen leven allerlei soorten planten en dieren. Kinderen brengen een bezoek aan een meeuwenkolonie.
Hoe ontstaat regen en wat zijn wolken? We zien diverse vormen van neerslag. En zelf regen meten, hoe doe je dat?
Begrijpend lezen werkbladen voor groep 3.